ao 256 HALLITUS 2020 - 2022

Syyskokouksessa 14.11.2019 valittiin puheenjohtaja ja hallitus 10 + 10

 

Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Östman

 

Hallituksen jäsenet näkyvät kuvassa. Varsinaiset jäsenet ovat kirjoitettuna mustalla värillä ja varajäsenet punaisella. Varajäsenen jälkeen oleva numerointi tarkoittaa varajäsenjärjestystä.